Vad är 5G?

Tidigare har vi använt oss av 3G och 4G. 5G är nästa generations mobilnät, gjord för att ge dig betydligt snabbare uppkoppling. 5G-nät kommer göra stor skillnad för internetanvändare. Svarstiden går ner från ca. 50 millisekunder (för 4G) till endast 1-2 millisekunder med 5G. Nätets kapacitet ökar dessutom, det innebär att fler användare kan vara uppkopplade samtidigt utan att uppleva störningar